skip to Main Content

Data is de nieuwe olie – met name voor olie- en gasindustrie zelf

Data is de nieuwe olie – met name voor olie- en gasindustrie zelf

De uitspraak ‘Data is de nieuwe olie’ heeft u misschien al eens voorbij zien komen. Gewoonlijk doelt deze uitspraak op de ongekende mogelijkheden die data biedt bij het verbeteren van klantervaringen en bedrijfsprocessen. En ironisch genoeg gaat het dan vaak over andere industrieën en hun transformatie, maar de grootste verandering treedt momenteel juist op in de olie- en gasindustrie zelf.

Er is geen andere industrie waar de uitspraak ‘Data is de nieuwe olie’ beter opgaat dan in haar eigen, daar waar bedrijven met olie en gas werken. Om in dit instabiele tijdperk te overleven en het liefst ook nog te groeien, is het cruciaal voor deze organisaties om hun informatiestrategie opnieuw uit te vinden.

Voeg daar de schommelende olieprijs aan toe en je hebt een storm van lastige omstandigheden.

Informatiemanagementveteraan Neal Stidolph haalde de moeilijke tijden eerder al aan “De wereld van de olie- en gasindustrie is erg uitdagend op dit moment. Het is op dit moment al moeilijk genoeg om grondstoffen te vinden. Of het komt door oliezand, diep water of zelfs door instabiele geopolitiek. Voeg daar de schommelende olieprijs, snel stijgende kosten en wegzakkende productie aan toe en je hebt te maken met een storm van lastige omstandigheden.”

Binnen deze onstuimige instabiliteit liggen echter ook enorme kansen. In het rapport van Deloitte (Connected Barrels) komt het volgende naar voren: “Na jaren van olieprijsstijgingen groeide die olieprijs naar meer dan 100 dollar per vat. Nieuwe technieken hebben voor een prijsequilibrium gezorgd dat rond de 20 tot 30 dollar ligt. Deze nieuwe lijn voor de prijs per vat zal inefficiënte olie- en gasbedrijven uit de markt drukken, maar ook zelfs sommige efficiënte bedrijven. Zelfs de efficiënte bedrijven worden uitgedaagd tot het uiterste. Gelukkig voor de branche zijn er nieuwe technologieën beschikbaar om deze uitdagingen het hoofd te bieden.”

Dus, roerige tijden in een moeilijke markt. Wat zijn de 4 informatiemanagementuitdagingen in de olie- en gasindustrie?

1. Olie en gas is geen eenzijdige industrie

Om in brij van veelzijdigheid een klein beetje overzicht te behouden, wordt de sector aangeduid als de olie- en gasindustrie. Dit lijkt een duidelijk afgebakende industrie. Integendeel, het is eerder een mozaïek van verbonden (deel) industrieën, alle met hun eigen prioriteiten. Een voorbeeld, Deloitte kondigde al aan dat de exploratie- en productiebedrijven op de grote en zeer waardevolle berg met exploratiedata zitten.

De uitdaging zit er voor de bedrijven in om op een intelligente manier de data samen te brengen zodat deze data ook daadwerkelijk benut kan worden en risicovolle en dure exploratie initiatieven bespaart blijven.

Transport, pijplijn en opslagbedrijven hechten veel waarde aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van data en monitoring. Hiermee voorkomen zij kostbare bottlenecks en shutdowns, wat absoluut een strategische prioriteit is.

Raffinaderijen en retailers staan het dichtst bij de eindgebruiker. Data is voor hen een inspiratiebron om te ontdekken waar in de markt nieuwe bedrijfskansen liggen.

Als je de complexiteit van oliewinning aan deze vergelijking toevoegt, dan begrijpt u al snel dat de olie- en gasindustrie een ingewikkelde sector is. Van conventionele op land- en ondiep waterboringen tot diepwaterputten om olie en gas naar oliezanden te schalen. Het is een zeer complexe wereld met uiteenlopende uitdagingen.

Dit vraagt om informatiemanagementoplossingen, die ondanks de verscheidenheid van de markt, toch specifieke ondersteuning bieden bij deze complexe uitdagingen, behoeftes en benodigdheden.

2. Het beheren van informatie rondom fysieke activa is cruciaal

Het beheren van technische informatie van enorme hoeveelheden fysieke apparatuur en bezittingen is een van de kernprocessen van olie- en gasbedrijven. De olie- en gasindustrie biedt enorm veel kansen om de fysieke wereld (die Internet of Things stimuleert) te verbinden met de digitale wereld (activa informatie).

Olie- en gasbedrijven noemen het beheren van dit soort activa ‘asset change management’. In het kader van informatiemanagement is dan vaak sprake van het begrip ‘Asset Lifecycle Information Management’ of ‘Enterprise Asset Management’.

Dit proces zit vol met content management uitdagingen, vooral doordat het verschil tussen de fysieke en digitale wereld: snel verandert, direct gekoppeld is aan gezondheid en veiligheid, cruciaal is voor compliance en noodzakelijk is voor de veiligheid in tijden van rampen en terrorisme. Zoals de Deepwater Horizon ramp liet zien, er is geen industrie waar de beschikbaarheid van real-time noodgeval informatie belangrijker is dan in de olie- en gasindustrie.

3. Gigantisch databeheer – Dark data mogelijke goudmijn

In navoling van Deloitte “Het Internet of Things borrelt al een tijdje. Het kookt pas over op het moment dat de technologie dusdanig verbetert dat we het punt van totale adoptie bereiken. De toegevoegde waarde van IoT zit niet in het direct beheren van apparatuur, maar in de informatie die deze apparatuur gaan opleveren.” Er ligt een groot potentieel voor het oprapen, veel bedrijven in de olie- en gasindustrie (maar bijvoorbeeld ook Terminals) pakken deze kans alleen nog niet.

Volgens Deloitte loopt de olie- en gasindustrie ver achter qua digitalisatie. De digitale volwassenheid van deze markt is met 4.68 (schaal 1/10) het laagst van allemaal. Dit betekent dat de bedrijven die nu nieuwe technologie adopteren en innovatie omarmen, heel snel een concurrentievoordeel te pakken hebben. Er zijn schattingen dat slechts één procent van de informatie van olie- en gasbedrijven werkelijk beschikbaar is en wordt ingezet door beleidsmakers.

4. Wat informatie is, is belangrijker dan waar het staat opgeslagen

De waardevolle informatie van bedrijven in de olie- en gasindustrie verschilt enorm in grootte, format en complexiteit. Documenten en tekeningen van grote projecten moeten continu worden uitgewisseld en geüpdatet worden. Toch bestaat deze informatie vaak nog op papier, terwijl de hele organisatie (van HR tot het contractmanagement) behoefte heeft aan directe beschikbaarheid van informatie. Zij willen geen kast in hoeven duiken, maar deze informatie direct op kunnen vragen. Het liefst via smartphone of tablet.

Al deze punten wijzen op een onderliggende noodzaak tot een organisatie brede content management strategie. Een strategie waarbij naadloze integratie met bestaande systemen opgenomen is, die door alle gebruikers ervaren wordt als eenvoudig (ongeacht hun rol, functie of niveau) en bovenal een strategie die de dagelijkse processen niet interfereert, maar juist ondersteunt.

Intelligent informatiemanagement helpt organisaties in de olie- en gasindustrie om te automatiseren, stroomlijnt kernprocessen en haalt waarde en inzichten uit data en documenten. Het is op dit moment meer waar dan ooit: data is het nieuwe olie, helemaal in de olie- en gasindustrie zelf.

Lees ook

De uitspraak ‘Data is de nieuwe olie’ heeft u misschien al eens voorbij zien komen. Gewoonlijk doelt deze uitspraak op de ongekende mogelijkheden die data biedt bij het verbeteren van klantervaringen en bedrijfsprocessen. En ironisch genoeg gaat het dan vaak over andere industrieën en hun transformatie, maar de grootste verandering treedt momenteel juist op in de olie- en gasindustrie zelf.

Er is geen andere industrie waar de uitspraak ‘Data is de nieuwe olie’ beter opgaat dan in haar eigen, daar waar bedrijven met olie en gas werken. Om in dit instabiele tijdperk te overleven en het liefst ook nog te groeien, is het cruciaal voor deze organisaties om hun informatiestrategie opnieuw uit te vinden.

Voeg daar de schommelende olieprijs aan toe en je hebt een storm van lastige omstandigheden.

Informatiemanagementveteraan Neal Stidolph haalde de moeilijke tijden eerder al aan “De wereld van de olie- en gasindustrie is erg uitdagend op dit moment. Het is op dit moment al moeilijk genoeg om grondstoffen te vinden. Of het komt door oliezand, diep water of zelfs door instabiele geopolitiek. Voeg daar de schommelende olieprijs, snel stijgende kosten en wegzakkende productie aan toe en je hebt te maken met een storm van lastige omstandigheden.”

Binnen deze onstuimige instabiliteit liggen echter ook enorme kansen. In het rapport van Deloitte (Connected Barrels) komt het volgende naar voren: “Na jaren van olieprijsstijgingen groeide die olieprijs naar meer dan 100 dollar per vat. Nieuwe technieken hebben voor een prijsequilibrium gezorgd dat rond de 20 tot 30 dollar ligt. Deze nieuwe lijn voor de prijs per vat zal inefficiënte olie- en gasbedrijven uit de markt drukken, maar ook zelfs sommige efficiënte bedrijven. Zelfs de efficiënte bedrijven worden uitgedaagd tot het uiterste. Gelukkig voor de branche zijn er nieuwe technologieën beschikbaar om deze uitdagingen het hoofd te bieden.”

Dus, roerige tijden in een moeilijke markt. Wat zijn de 4 informatiemanagementuitdagingen in de olie- en gasindustrie?

1. Olie en gas is geen eenzijdige industrie

Om in brij van veelzijdigheid een klein beetje overzicht te behouden, wordt de sector aangeduid als de olie- en gasindustrie. Dit lijkt een duidelijk afgebakende industrie. Integendeel, het is eerder een mozaïek van verbonden (deel) industrieën, alle met hun eigen prioriteiten. Een voorbeeld, Deloitte kondigde al aan dat de exploratie- en productiebedrijven op de grote en zeer waardevolle berg met exploratiedata zitten.

De uitdaging zit er voor de bedrijven in om op een intelligente manier de data samen te brengen zodat deze data ook daadwerkelijk benut kan worden en risicovolle en dure exploratie initiatieven bespaart blijven.

Transport, pijplijn en opslagbedrijven hechten veel waarde aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van data en monitoring. Hiermee voorkomen zij kostbare bottlenecks en shutdowns, wat absoluut een strategische prioriteit is.

Raffinaderijen en retailers staan het dichtst bij de eindgebruiker. Data is voor hen een inspiratiebron om te ontdekken waar in de markt nieuwe bedrijfskansen liggen.

Als je de complexiteit van oliewinning aan deze vergelijking toevoegt, dan begrijpt u al snel dat de olie- en gasindustrie een ingewikkelde sector is. Van conventionele op land- en ondiep waterboringen tot diepwaterputten om olie en gas naar oliezanden te schalen. Het is een zeer complexe wereld met uiteenlopende uitdagingen.

Dit vraagt om informatiemanagementoplossingen, die ondanks de verscheidenheid van de markt, toch specifieke ondersteuning bieden bij deze complexe uitdagingen, behoeftes en benodigdheden.

2. Het beheren van informatie rondom fysieke activa is cruciaal

Het beheren van technische informatie van enorme hoeveelheden fysieke apparatuur en bezittingen is een van de kernprocessen van olie- en gasbedrijven. De olie- en gasindustrie biedt enorm veel kansen om de fysieke wereld (die Internet of Things stimuleert) te verbinden met de digitale wereld (activa informatie).

Olie- en gasbedrijven noemen het beheren van dit soort activa ‘asset change management’. In het kader van informatiemanagement is dan vaak sprake van het begrip ‘Asset Lifecycle Information Management’ of ‘Enterprise Asset Management’.

Dit proces zit vol met content management uitdagingen, vooral doordat het verschil tussen de fysieke en digitale wereld: snel verandert, direct gekoppeld is aan gezondheid en veiligheid, cruciaal is voor compliance en noodzakelijk is voor de veiligheid in tijden van rampen en terrorisme. Zoals de Deepwater Horizon ramp liet zien, er is geen industrie waar de beschikbaarheid van real-time noodgeval informatie belangrijker is dan in de olie- en gasindustrie.

3. Gigantisch databeheer – Dark data mogelijke goudmijn

In navoling van Deloitte “Het Internet of Things borrelt al een tijdje. Het kookt pas over op het moment dat de technologie dusdanig verbetert dat we het punt van totale adoptie bereiken. De toegevoegde waarde van IoT zit niet in het direct beheren van apparatuur, maar in de informatie die deze apparatuur gaan opleveren.” Er ligt een groot potentieel voor het oprapen, veel bedrijven in de olie- en gasindustrie (maar bijvoorbeeld ook Terminals) pakken deze kans alleen nog niet.

Volgens Deloitte loopt de olie- en gasindustrie ver achter qua digitalisatie. De digitale volwassenheid van deze markt is met 4.68 (schaal 1/10) het laagst van allemaal. Dit betekent dat de bedrijven die nu nieuwe technologie adopteren en innovatie omarmen, heel snel een concurrentievoordeel te pakken hebben. Er zijn schattingen dat slechts één procent van de informatie van olie- en gasbedrijven werkelijk beschikbaar is en wordt ingezet door beleidsmakers.

4. Wat informatie is, is belangrijker dan waar het staat opgeslagen

De waardevolle informatie van bedrijven in de olie- en gasindustrie verschilt enorm in grootte, format en complexiteit. Documenten en tekeningen van grote projecten moeten continu worden uitgewisseld en geüpdatet worden. Toch bestaat deze informatie vaak nog op papier, terwijl de hele organisatie (van HR tot het contractmanagement) behoefte heeft aan directe beschikbaarheid van informatie. Zij willen geen kast in hoeven duiken, maar deze informatie direct op kunnen vragen. Het liefst via smartphone of tablet.

Al deze punten wijzen op een onderliggende noodzaak tot een organisatie brede content management strategie. Een strategie waarbij naadloze integratie met bestaande systemen opgenomen is, die door alle gebruikers ervaren wordt als eenvoudig (ongeacht hun rol, functie of niveau) en bovenal een strategie die de dagelijkse processen niet interfereert, maar juist ondersteunt.

Intelligent informatiemanagement helpt organisaties in de olie- en gasindustrie om te automatiseren, stroomlijnt kernprocessen en haalt waarde en inzichten uit data en documenten. Het is op dit moment meer waar dan ooit: data is het nieuwe olie, helemaal in de olie- en gasindustrie zelf.

Lees ook
Back To Top