Ga naar hoofdinhoud

Onze klantendossiers zijn nu compleet, doordat informatie uit allerlei bronnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld wordt en in één interface wordt aangeboden. Daarmee creëren we een compleet 360 graden klantendossier. Hiermee hebben onze medewerkers alle informatie eenvoudig beschikbaar, ook direct vanuit Outlook, en kan onze klant dus ook beter bediend worden. M-Files verbetert ons informatiemanagement drastisch, zonder dat het onze processen verstoort.

Om onze digitaliseringsambities te realiseren zochten we niet naar een oplossing, maar naar een platform dat open is en makkelijk integreert. Veel software specialiseert zich, maar M-Files is daadwerkelijk een centraal platform waarop we eenvoudig bestaande applicaties en verschillende afdelingen met hun eigen kenmerkende werkwijze kunnen aansluiten.

Dankzij M-Files beheren en benutten we op een intelligente manier onze informatie. We waren op zoek naar een platform waarmee we een compleet dossier konden vormen met informatie uit verschillende bronnen en in verschillende formaten. Bovendien bezit M-Files een aantal unieke Artificial Intelligence-mogelijkheden waar we gebruik van maken. Allemaal functionaliteiten die onze dienstverlening weer een niveau omhoog brengen.

Met M-Files stappen we af van een locatie gebaseerde benadering met mappen en schijven en richten we ons volledig op het creëren van context rondom content. Via metadata geven we eigenschappen mee aan documenten; zo koppelen we documenten aan bijvoorbeeld een dossier, verloopdatum, locatie of een eigenaar. Dat geeft ons vervolgens weer extra mogelijkheden in het creëren van overzichten, het beheren van permissies en het automatiseren van documentprocessen. 

Met M-Files realiseren we een plek waar alle data, documenten en informatie samenkomen, van inzicht in klantdata tot aan bijbehorende processen, maar dus ook alle gerelateerde content. Met het platform creëren we de one-stop-shop voor alle klantinformatie en -processen, met een 360-graden beeld van de klant als resultaat. De gebruiksvriendelijkheid, metadatamogelijkheden en slimme functionaliteiten maken van M-Files een rechtvaardige keuze, voor onze medewerkers én onze klanten.

We zochten een platform dat niet in beton gegoten is, maar juist meebeweegt en zich aan kan passen aan de vraag van morgen. M-Files biedt die flexibiliteit zowel qua functionaliteiten als op het gebied van schaalbaarheid. M-Files past zich aan onze werkwijze aan en niet andersom en is bovendien enorm gebruiksvriendelijk.

Met M-Files koppelen wij ongestructureerde data aan gestructureerde data voor een optimaal inzicht rondom informatie.

Terug naar boven